Jak napisać CV?

CV to skrót, który przyszedł do nas wraz z wieloma angielskimi określeniami, ale pochodzi od łacińskiego curriculum vitae, czyli po prostu życiorys.

Przygotowanie dobrego, profesjonalnego, dostosowanego do pracodawcy CV to sztuka. Nie ma jednego uniwersalnego wzoru pisania CV. Wszystko zależy od inwencji twórczej, ale mieszczącej się w kanonach sztuki pisania CV. Jest pewien zakres informacji, które w CV muszą się znaleźć oraz informacje, które zamieścić można. Wszystko zależy do kogo piszemy i w jakim celu. Ważne też jest zachowanie pewnej standardowej formy pisania CV jeśli chodzi o objętość czy wydruk.

Jakie elementy zawiera CV?

 • u góry po lewej stronie - Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu oraz ewentualnie e-mail (lepiej go jednak nie podawaj, jeśli twoje konto nazwałeś niepoważnie, np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
 • pod spodem informacja, o jaką pracę się starasz (jeśli odpowiadasz, np. na ogłoszenie prasowe i był w nim zamieszczony tzw. numer referencyjny, to także go podajesz),
 • poniżej dane o Twoim wykształceniu (z latami nauki: od... do...),
 • dalej - o ewentualnej pracy zawodowej (to może być, np. dorywcza praca w czasie wakacji, o kursach, szkoleniach, praktykach, stażach z datami i pełnymi nazwami pracodawców lub organizatorów szkoleń czy kursów) i działalności w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • niżej wymieniasz inne umiejętności, np. znajomość obcych języków (w mowie i piśmie - określ to rzetelnie), prawo jazdy, obsługa komputera, itp.,
 • na końcu napisz o swoich zainteresowaniach, hobby, o ile mogą świadczyć, np. o takich cechach Twojego charakteru, które będą dla pracodawcy ważne w związku z rodzajem pracy i stanowiskiem, o jakie się starasz lub po prostu zainteresują go Twoją osobą.

Wszystko to podajesz w punktach, a wykształcenie i przebieg dotychczasowej pracy w odwrotnej kolejności, czyli od ostatnio ukończonej szkoły i miejsca pracy, do tych najdawniejszych.

Musisz pisać zwięźle, rzeczowo, bez wodolejstwa i kwiecistego stylu, szczególnie uwypuklając to, co rzeczywiście ma związek z przyszłą pracą. Pracodawcy nie mają czasu i ochoty czytać powieści o Tobie, a z życiorysu starają się wychwycić coś interesującego, co odróżnia Cię od innych kandydatów.

Jeśli więc, np. starasz się o posadę handlowca, to nie ma sensu eksponować informacji o pracy przy żniwach. Powinieneś za to podkreślić szczególnie te doświadczenia, umiejętności i zainteresowania, które w kontekście starań o pracę w charakterze handlowca są ważne. Może to na przykład być praca przy roznoszeniu ulotek, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność przekonywania, czy nawet zbieranie znaczków (bo może dowodzić, że umiesz segregować informacje i przedmioty, jesteś wytrwały, staranny, a przy wymienianiu się z innymi wykazujesz zdolności negocjacyjne).

Pisz o konkretach. Zamiast ogólnej informacji, że działałeś w samorządzie uczniowskim, podaj, co konkretnie w nim robiłeś - na przykład: "zorganizowałem aukcję na rzecz domu dziecka". Zamiast: "interesuję się ekologią", lepiej: "opracowałem mapę zagrożeń dla środowiska w mojej gminie", itp.

To między innymi dlatego powinieneś najpierw napisać CV na brudno. Przy okazji sprawdź też, czy nie pomyliłeś nazwy firmy, instytucji lub stanowiska, o które się ubiegasz (chyba jasne, że taki dokument od razu trafi do kosza). Nie nadużywaj druku wytłuszczonego, nie używaj kolorowej czcionki ani raczej nie pisz całych wyrazów wielkimi literami.

Dobre curriculum vitae:

 • nie ma uniwersalnego wzoru,
 • na papierze białego koloru,
 • nie więcej niż 2 strony,
 • podawaj tylko prawdziwe informacje,
 • napisz najpierw na brudno i jeszcze raz sprawdź,
 • nie rób błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, ortograficznych i typograficznych,
 • dopisz zgodę na przetwarzanie swoich danych,
 • zadbaj o prostą i czytelną formę,
  napisz na komputerze i zatroszcz się o jakość wydruku.

Do wyboru mamy kilka rodzajów CV i tylko od nas, naszego doświadczenia, umiejętności i celu zależy wybór formy CV. Wzory CV i sama nazwa mogą się różnić w nieznacznym stopniu w poszczególnych państwach, tak samo jak układ i forma życiorysu. Ponadto CV możemy napisać na trzy sposoby: chronologiczny, funkcjonalny, celowy. Czym różną się od siebie?

CV celowe

Przede wszystkim CV takie musi mieć jasno i precyzyjnie określony cel, który piszemy jako pierwszą informację na stronie, np. dostanie się na staż w firmie XXX, otrzymanie stypendium od XXX, otrzymanie pracy na stanowisku XXX. W CV takim musimy zaakcentować, że mamy odpowiednie kwalifikacje dla konkretnej pracy lub, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu. Koncentrujemy się również na wartościach, które możemy wnieść do firmy. CV powinno zawierać listę umiejętności cennych z punktu widzenia pracodawcy, listę osiągnięć, która uwiarygodni deklarowane umiejętności. W CV możemy wspomnieć o umiejętnościach, których np. używaliśmy u ostatniego pracodawcy. CV takie najlepiej się nadaje dla osób, które:

   

 • Mają bardzo duże doświadczenie w jakiejś dziedzinie, ale chcą podnieść swoją pozycję jeszcze bardziej;
 • Właśnie ukończyły szkołę lub nie mają zbyt wielkiego doświadczenia zawodowego, ale doświadczenie i umiejętności w jakiejś dziedzinie zdobyte w inny sposób, np. w organizacjach pozarządowych, w czasie praktyk, w czasie studiów;
 • Mają wiele umiejętności i zdolności, pracowały w wielu firmach, ale zdecydowały się pracować w konkretnej branży;
  Mają wiele doświadczeń zawodowych i piszą kilka CV celowych dla różnych pracodawców.

CV chronologiczne

Najbardziej powszechny i najprostszy rodzaj CV. Zazwyczaj piszemy CV chronologiczne, gdy staramy się o pracę. To CV w sposób przejrzysty pokazuje u kogo pracowałeś, gdzie się uczyłeś. Wielu pracodawców ceni sobie właśnie takie CV, ponieważ jasno z niego wynika przebieg  zatrudnienia i edukacji. Kolejność prac i szkół pisze się w kolejności odwrotnej do chronologicznej, a więc od najświeższej do najstarszej. Ponadto w CV tym można podkreślać nazwy pracodawców, jeżeli np. pracowało się u cenionego i znanego pracodawcy. CV chronologiczne (standardowe) mogą pisać osoby, które:

   

 • chcą się rozwijać się w danej dziedzinie;
 • kształcą się zawodowo (vocational training);

CV chronologiczne niekorzystne jest dla osób:

 • które często zmieniały pracodawcę;
 • chcą zmienić ścieżkę kariery;
 • których zatrudnienie nie jest ciągłe, np.: przerywane okresami choroby, okresami samozatrudnienia czy byciem bezrobotnym.

CV funkcjonalne

Takie CV mogą pisać osoby, które posiadają bardzo duże doświadczenie zawodowe, chcą zmienić ścieżkę kariery, branżę, zawód. Konstrukcja CV daje szansę na ukrycie ewentualnych przerw w zatrudnieniu spowodowane byciem bezrobotnym, przebywanie na długim zwolnieniu lekarskim lub nieodpowiednie wykształcenie. Akcentuje kompetencje w jakiejś dziedzinie, natomiast informacje o nazwie pracodawcy, przebiegu pracy i wykształceniu są tylko załącznikiem do listy osiągnięć i kompetencji i tylko potwierdzają nabyte umiejętności. W tym CV można również zamieścić informacje o pracy w organizacjach pozarządowych.

CV to nie jest korzystne gdy pracodawcy, u których pracowaliśmy są znani i praca u nich jest prestiżowa. W przypadku CV funkcjonalnego, nazwy pracodawców nie są informacjami najważniejszymi. Akcentowane są umiejętności, a nie miejsce gdzie je zdobyliśmy. Poza tym format tego CV  może nie być lubiany przez pracodawców, gdyż niewielu pracowników decyduje się na pisanie takiego CV. Pracodawcy są przyzwyczajeni po prostu do tradycyjnego, chronologicznego CV.

Przedstawiliśmy trzy podstawowe sposoby pisania CV. Do tego podziału można by jeszcze dodać CV pisane pod kontem osoby, która je pisze, a więc, np. CV dyrektora czy studenta. My skoncentrujemy się na CV studenta lub osoby, która dopiero co ukończyła swoją edukację. CV to będzie połączeniem CV chronologicznego i celowego.

CV studenta

   

 • Wstęp

Na początku CV możemy umieścić krótki opis własnej osoby, np. "absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, pracowity i szybko uczący się, odbywający praktyki w czasie wakacji letnich w działach współpracy z zagranicą". Umieszczenie takiego opisu wywodzi się z angielskiej metody pisania CV. Może być ciekawą alternatywą dla chcących napisać swoje CV w sposób oryginalny. Umieszczenie takiego opisu nie jest oczywiście obowiązkowe.

   

 • Osiągnięcia

Wiele osób, które ukończyły naukę, czy to w szkole średniej czy na studiach nie mają wielu osiągnięć zawodowych, ale mogą za to się pochwalić osiągnięciami na innym polu, np. wolontariatu, praktyk, działalności szkolnej, studenckiej. W paragrafie tym można wymienić kilka osiągnięć, skupiając się oczywiście na tych, które są korzystne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy czy też ze względu na cel w jakim piszemy CV. Możemy tu napisać, np.: "Zarządzałem grupą wolontariuszy w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy razem prawie 1000 zł.", czy "W liceum byłem przewodniczącym samorządu szkolnego przez dwa lata".

   

 • Wykształcenie

Tutaj należy napisać o przebiegu edukacji, ale nie musimy się oczywiście wracać do czasów przedszkola, ponieważ pracodawcę mało to interesuje. Ważniejsze będzie podanie informacji o szkole jaką ukończyliśmy, czy o kierunku studiów. Możemy wspomnieć, że egzamin maturalny zdaliśmy na ocenę bardzo dobrą. Informacja o ocenach nie jest informacją obowiązkową, ale gdy oceny są dobre, na pewno zostanie dobrze odebrana przez pracodawcę.

   

 • Doświadczenie

W części tej należy wymienić wszystkie odbyte staże, praktyki, prace, nawet te sezonowe w okresie letnim, prace na zlecenia i o dzieło. Nie należy jednak wymieniać wszystkiego jednym tchem, bez zastanowienia. Musimy pamiętać o podkreślaniu tych doświadczeń, także zawodowych, które są ciekawe dla przyszłego pracodawcy.

Polecamy: Pan/Pani nie ma doświadczenia!

   

 • Zainteresowania

W części tej napisz o swoich zainteresowaniach. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji do piłki nożnej. Chyba, że wiemy, że pracodawca jest wielkim miłośnikiem tego sportu.

   

 • Referencje

Jeżeli takie posiadamy, informacje o nich możemy zamieścić jako ostatnią.

Nie wolno zapomnieć o dopisaniu  zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, bo w przeciwnym wypadku podanie nie będzie nawet rozpatrywane. Informacje o sobie podajesz w punktach, a wykształcenie i przebieg pracy w odwrotnej kolejności, czyli zaczynasz od ostatnio ukończonej szkoły i miejsca pracy, a kończysz na tych najdawniejszych. Pisz zwięźle, rzeczowo, bez wodolejstwa i kwiecistego stylu, i tylko to, co rzeczywiście ma związek z przyszłą pracą.
Zarówno CV jak  i list motywacyjny powinny być napisane na maszynie lub na komputerze. Jednak zawsze po napisaniu CV należy skonsultować się z kimś bliskim, kto przypomni ważne fakty z Twojego życia, jakie przeoczyłeś, np. ukończenie kursu komputerowego, pracę w charakterze wolontariusza itp.

 

Tekst pochodzi z serwisu www.1praca.gov.pl.